Grolleman Coldstore

Grolleman is een grote speler in het verwerken van allerlei slachtafval wat wordt ingevroren en verpakt voor verder consumptieve doeleinden. Hier zocht men ook naar efficiency en de juiste verpakking voor dit product. Afak is bij Grolleman in beeld gekomen doordat we bekend zijn met zulke systemen in de pelagische visserij. In het ontwerp is deze manier van processing verwerkt en hebben we voor Grolleman een compleet nieuw aanvoer systeem ontworpen, gemaakt en met onze eigen mensen ingebouwd op locatie.

Voor de installatie is een geheel eigen constructie gemaakt zodat we los van het gebouw de installatie konden opstellen, dit zorgde er onder meer voor dat we snel konden bouwen dus een hele korte inbouwtijd konden realiseren, waardoor we de kosten onder controle hielen en de productie weer snel kon worden opgestart.

Verder was dit concept veruit het meest hygi├źnisch wat ook hier een belangrijke voorwaarde was. Na enige tijd is deze installatie daarna nog eens uitgebreid met een systeem om vooraf de hoeveelheid product af te wegen alvorens het in een freezer compartiment wordt geperst. Doordat de verpakkingen nu allemaal de juiste (gelijke) gewichten hebben is het verkoop proces beter onder controle en kunnen de pallets/vrachtwagens optimaal worden beladen.

Klanten & Relaties